Menu
Alışveriş Sepeti

Gizlilik Şartları

Bu sayfa, üyelere ve ziyaretçilere ait bilgilerin saklanma ve kullanılma koşulları konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup işbu gizlilik sözleşmesi https://satis.sertifika.edu.ge sitesi (kısaca "PressMarkt" olarak anılacaktır) ile PressMarkt e-ticaret sitesini kullanacak olan Üye (kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu sözleşme https://satis.sertifika.edu.ge sitesinde, doldurulan formlar ve sair bilgi alışverişi ile üyelerin alışveriş trafiğini kapsar. Başka hiçbir İnternet sitesi, kurum, kuruluş yahut şahıs ile ilgili konular bu metnin kapsamına girmez. Bu metin zaman içinde https://satis.sertifika.edu.ge tarafından tek taraflı olarak güncellenebilir. Kullanıcılar tarafından takip edilmelidir. Üye, siteyi ziyaret ettiği ve üyelik sözleşmesini onayladıkları andan itibaren, işbu metinde yer alan maddeler yürürlüğe girer. Kullanıcı aşağıda maddeler halinde belirtilen hususları kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder. Bu maddeler, akademipress.com.tr'nin "online" ve "offline" veriler ile işlem yaparken kullandığı kişisel bilgileri düzenleme uygulamaları tanımlar. Kullanıcı tarafından verilen tüm kişisel bilgiler, bu politika uyarınca değerlendirilir.

Bu metin neleri kapsar?
Bu metinde yazılanlar https://satis.sertifika.edu.ge markası olan diğer web siteleriyle birlikte https://satis.sertifika.edu.ge ve içeriğindeki kategorilerde geçerlidir.

Kullanıcının, herhangi bir sitede https://satis.sertifika.edu.ge logosunu görmesi, bu kuralların ya da ilkelerin o sitede de geçerli olduğu anlamına gelmez. Kullanıcının Adresi kontrol etmesi ve alan adının https://satis.sertifika.edu.ge ile gittiğine emin olması gerekir. Kullanıcı, https://satis.sertifika.edu.ge Logosunun ya da sitesine dair bir başka bilginin kötü niyetle kullanıldığını düşünüyorsa derhal https://satis.sertifika.edu.ge yetkililerine bildirmelidir: destek@pressgrup.com

https://satis.sertifika.edu.ge hangi kişisel bilgilerinizi saklar?
Kullanıcı siteyi kullanabilmek için https://satis.sertifika.edu.ge sitesine herhangi bir kişisel bilgisini vermek zorunda değildir. Ama sitemizden etkili bir biçimde faydalanabilmenin yolu üye olmaktan geçer. Üyelik işlemleri sırasında https://satis.sertifika.edu.ge tarafından talep edilen bazı kişisel bilgileri verebilir. Bu bilgiler kesinlikle https://satis.sertifika.edu.ge içerisinde kalır ve şu amaçlarla kullanılabilir:

İstatistiki amaçlarla: https://satis.sertifika.edu.ge bu bilgilerden istatistikler çıkarmak, bu istatistikleri yayınlamak yahut üçüncü şahıslarla kimlik bilgilerini saklamak kaydıyla paylaşmakta serbesttir. Ancak bilgileri tek tek kullanamaz.
Veri madenciliği: https://satis.sertifika.edu.ge kullanıcılarının alışkanlıklarını tanıyıp siteyi iyileştirmek amacıyla üyelerin site içerisindeki hareketlerini programsal olarak kaydedip bu veriler üzerinde matematiksel çalışmaları gerçekleştirebilir.

Kişisel bilgilerinizin paylaşılması
Mahkeme kararları veya talepleri durumunda Kullanıcı ile ilgili bilgiler yasal zorunluluklarla kısıtlı kalmak üzere resmi mercilerle paylaşılabilir.
Başka herhangi bir nedenle, Kullanıcının kişisel bilgileri üçüncü bir şahıs ya da kuruluşla asla paylaşılmaz.
Kullanıcılar, daha önce de belirtildiği üzere bu metni düzenli olarak takip etmelidir. akademipress.com.tr, herhangi bir uyarı yapmaksızın gizlilik ilkelerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde Kullanıcı şifresini derhal değiştirmelidir. Bu tip durumlarda son karar, https://satis.sertifika.edu.ge editörlerine ve yöneticilerine aittir.
https://satis.sertifika.edu.ge sebebini açıklamadan ve daha önceden bildirmeden dilediği üyenin üyeliğine son verebilir.
https://satis.sertifika.edu.ge birçok ortamda güvenliği denenmiş, ileri teknolojili donanım, yazılım ve network altyapısı kullanmaktadır. Üyelerin sözleşme konusu servisten yararlanırken oluşan veri trafiğinin güvenliği de güvenli ve ileri teknolojilerin yetenekleriyle sınırlı kalmak üzere https://satis.sertifika.edu.ge garantisi altındadır.
E-posta: info@pressgrup.com

Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.